Indfri dine bæredygtige ambitioner

Skal din nye løsning følge dit brands ambitiøse bæredygtighedsstrategi? Fint, det løser vi.

Bæredygtighed er sund fornuft

Lige nu udvikler og implementerer vi mere bæredygtige måder at arbejde på. Sandheden er dog, at vi aldrig bliver en 100 % grøn virksomhed. Men sandheden har, som du ved, flere nuancer, og vi bliver grønnere hver eneste dag. Eksempelvis har vi et internt bæredygtighedsudvalg, som arbejder med at implementere og optimere grønne initiativer. Det synes vi er sund fornuft.

Effections bæredygtighedsrapporter

Vi vil være din værdiskabende samarbejdspartner af visuel kommunikation i dag, i morgen og i fremtiden. For at være det, skal man turde at gå forrest – også når det kommer til bæredygtighed.

Derfor ønsker vi at give dig et ærligt og transparent billede af vores arbejde med bæredygtig udvikling og grøn omstilling, blandt andet ved at forpligte os til en årlig bæredygtighedsrapportering.
 

Sammen med os finder du altid dén løsning, der skaber bedst effekt. Det gælder også for bæredygtighed. Helt konkret udvikler vi din løsning, så den lever op til dit brands grønne strategi. Du udstikker retningen – vi finder løsningen.

Green Choice

Dit materialevalg har en stor effekt på dit grønne regnskab. Heldigvis findes der i dag en lang række mere miljøvenlige materialer, som du med fordel kan bruge. Dem har vi samlet i konceptet Green Choice.

Med Green Choice præsenterer vi dig for grønnere alternativer. Det kan eksempelvis være pvc-fri materialer og plader skabt af genbrugsmaterialer. På den måde bliver det lettere for dig at tage et ansvarligt valg.

Når du bestiller en kuffert, får du en smagsprøve på, hvordan dine visuelle løsninger kan fremstilles af et grønnere materiale. Du vil også få besøg af en af vores specialister, som er klar til at rådgive dig, så I sammen finder den bedste løsning til dit brand.

Bestil din kuffert med medieprøver

Skal din leverandør opfylde krav til arbejdet med bæredygtighed?

Dem, vi gerne vil leve op til! Når vi udvikler og producerer visuelle brandløsninger til dig, har vi samtidig et ansvar for at udvikle vores virksomhed, arbejdsplads og vores løsninger, så vi dagligt bliver mere miljøvenlige – samtidig med, at vi gerne vil leve op til de krav, som du og din virksomhed stiller til os.

Vi har udarbejdet en folder, der dokumenterer vores arbejde inden for bæredygtig udvikling i hele vores værdikæde.

To effektfulde ISO-certificeringer

ISO 14001

Vi er stolte af at være ISO 14001-certificerede. Certificeringen er en internationalt anerkendt standard for miljøledelsessystemer, som er din garanti for, at vi styrker og strømliner arbejdet med at reducere vores forurening, affaldsproduktion og utilsigtet udledning i miljøet.

Du kan se og downloade alle vores certifikater her.

ISO 9001

Brands kommer til os, fordi de ved, de får løsninger af den højeste kvalitet. Det stiller store krav til os. For vi skal altid blive bedre. ISO 9001-certificeringen er et tydeligt bevis på, at vi tager opgaven alvorligt og dyrker kvalitetsledelse med fokus på, hvordan vi effektiviserer og forbedrer processer og produktkvalitet. Hver dag.

Du kan se og downloade alle vores certifikater her.

Grønne løsninger er det nye sort. Derfor kan du naturligvis få udviklet din visuelle brandløsning i miljøvenlige materialer. Hvordan lyder det?

DSCF5504 copy

Indledningen på mindre udledning

I dag kører vores produktion på 70 % grøn strøm. Det er et bæredygtigt udgangspunkt, som gennem strategiske initiativer kan forbedre vores CO2-udledning betragteligt.

Helt konkret forventer vi at reducere udledningen fra fjernvarme og el med op mod 56 % i 2030. Det får os ikke i mål, men det er et stort skridt mod opfyldelsen af vores bæredygtige ambitioner.

Guld og FSC®-certificerede skove

Når du arbejder med os, er du sikker på, at det anvendte træ, pap og papir kommer fra FSC-certificerede skove. Certificeringen betyder, at der ikke fældes mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig betyder certificeringen ordentlige arbejdsvilkår for skovarbejdere og medarbejdere i de efterfølgende industrier, der bearbejder træ og produkter heraf. Vi er FSC certificeret med certifikat nr. DNV-COC-001026 og FSC® licens nummer FSC® C016433. Det giver både god mening og samvittighed. Måske har du det på samme måde?

Vi tror på, at man skal gøre tingene ordentligt. Derfor gennemfører vi også kun nye aktiviteter, når vi er sikre på, de har en positiv effekt for mennesker og miljø.

7 mindre tiltag med stor effekt

01

Vi reducerer vores brug af plastik, hvor det er muligt. Lige fra materialeindkøb i produktionen til introduktionen af de termoflasker, vi nu går rundt og drikker vand af.

02

Vi producerer FSC-certificeret emballagepap på vores egen maskine, så det passer 100 % til din løsning. På den måde slipper vi for at fylde lastbilen med luft.

03

Vi har en ambition om, indenfor de næste år, at overgå til el-biler på tværs af hele vores firmaflåde. De første ledere er allerede overgået til el-biler, og pt tester vi et par montage el-biler.

04

Vi affaldssorterer naturligvis i vores produktion. Lige nu inddeler vi i hele 23 fraktioner – i morgen er tallet formentlig højere.

05

Vi har stort fokus på, hvem vi samarbejder med. Helt ned til mindste detalje. Eksempelvis er vores rengøringsfirma svanemærket.

06

Vi printer meget. Derfor er mere end 80 % af vores produktion baseret på miljøvenlige ink-teknologier, som eksempelvis er vandbaserede.

07

Vi har nedsat et bæredygtighedsudvalg bestående af én leder og fire medarbejdere, som er ansvarlig for udvikling og implementering af grønne initiativer.

Nye løsninger med brugte elementer

Hvordan hænger udviklingen af unikke brandløsninger sammen med bæredygtighed? Bedre end du tror. Vi gemmer og genanvender nemlig en lang række elementer, som kan skabe liv i nye løsninger. Bare tag et kig på vores lager, som bugner med reoler, podier og andre gode ting. Det er ren win-win – for det reducerer både dine omkostninger og vores fælles CO2-aftryk.

Vi må alle yde et bidrag for at værne om vores miljø – og det tager vi gerne del i. Derfor bruger vi mange ressourcer på at have en skånsom produktion. Det koster. En lille del af prisen deler vi med dig. Siden 2019 har vi haft et miljøtillæg på 2 % på alle ordrer, som dækker en del af udgifterne til miljøtilsyn, energiafgifter, miljørigtig bortskaffelse af affald og meget mere.

Vi støtter disse 2 FN verdensmål

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Den største værdi der findes i vores huse, er vores medarbejdere. Derfor er det med stor iver, at vi løbende sætter nye mål for, hvordan vi kan tilbyde den bedste arbejdsplads og udvikle på vores talenter for derigennem at skabe grobund for iværksætteri, kreativitet og innovation samtidig med, at vi skaber glæde og trivsel på arbejdspladsen.

Hos Effection arbejder vi blandt andet med at udvikle attraktive elevprogrammer, at have fokus på efteruddannelse af medarbejdere og at samarbejde med kommunerne omkring aktivering af udsatte samt personer med fysiske eller psykiske begrænsninger.

Herudover sætter vi kontinuerligt ambitiøse mål for vækst af virksomheden for derigennem danne grobund for flere arbejdspladser.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducerer vores fodaftryk på naturen ved at optimere den måde, hvorpå vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer.

Effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi håndterer og sorterer affald, er ligeledes vigtige målsætninger for at nå dette mål.

I Effection arbejder vi blandt andet på at få flere miljøvenlige produkter på hylderne, forøge indkøbet af grøn energi, reducere vores virksomheds samlede C02-udledning, holde skarpt fokus på korrekt affaldssortering, samt sætte fokus på genbrug af materialer.

Grønne nyheder

Besøg fra Nicolaj Wammen hos Effection

Besøg af Nicolai Wammen

I maj 2023 havde vi besøg af Finansminister Nicolai Wammen, hvor vi havde en snak om de spændende initiativer vi har haft gang i de seneste år, samt de erfaringer vi har gjort os i med at implementere bæredygtig udvikling i vores strategiske arbejde.

Effections bæredygtighedsudvalg

Bæredygtighedsudvalg

Vi kan hele tiden gøre det bedre. Derfor har vi udsat et bæredygtighedsudvalg, som udvikler nye og grønne initiativer.

Affaldssortering

Vi har altid affaldssorteret. Nu bliver vi endnu bedre til det takket være bedre skiltning og nudging-aktiviteter. 

Bæredygtighed er en holdsport

Vi kan kun skabe en positiv effekt for miljøet, når vi går i samme retning. Derfor Involverer vi medarbejdere i udviklingen af bæredygtige processer og produkter. Resultatet er bred opbakning og forståelse for vores aktiviteter og ikke mindst konkrete forslag til, hvordan vi bliver bedre. Det er nemlig ikke altid ledelsen, der har de bedste bud på, hvor der er plads til forbedring.

Thomas Urban Andersen

Kom med på den grønne bølge

Ingen ved mere om vores grønne initiativer end vores CPO, Thomas Urban. Ham er du meget velkommen til at kontakte, hvis du har spørgsmål.

Thomas Urban Andersen
CPO
+45 86 76 27 48
tua@effection.dk